Přihlášení


ADEUS a Moore Stephens se spojují

Poradenské firmy ADEUS a Moore Stephens spojují své síly a budou vystupovat jako jedna společnost.

 

 

Mezinárodní konference DANĚ BEZ HRANIC

9. a 10. října 2015 se naši daňoví poradci zúčastnili aktivně mezinárodní konference DANĚ BEZ HRANIC. Výjimečný byl pohled na daňová témata daňových profesionálů vždy z Česka, Polska a Německa. Martin Tuček jako Prezident KDP ČR konferenci uváděl a moderoval diskusní panel s tématem Povinnosti poplatníka prokázat původ majetku a zdanění příjmů.

Zákon o evidenci tržeb - sněmovní tisk 513

Ministerstvo financí připravuje zcela nový Zákon o evidenci tržeb v hotovosti či provedených platební kartou, šekem nebo směnkou. Účinnost zákona se předpokládá v průběhu roku 2016. Doporučujeme sledovat průběh schvalování sněmovního tisku 513 včetně případných změn jeho znění.

Zákon o prokazování původu majetku - sněmovní tisk 504

Dne 19. června 2015 proběhlo 1. čtení novely zákona o daních z příjmů, které od 1.1.2016 zavádí možnost správce daně vyzvat poplatníka k prokázání vzniku a původu jmění (§38x a násl.) a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním.

Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

Ministerstvo financí zveřejňuje Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události. Účinnosti nabyde toto rozhodnutí zveřejněním ve Finančním zpravodaji dne13.6.2013.

Daňový kalendář:

15. 7. 2016 
Silniční daň
-
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

20. 7. 2016 
Daň z příjmů
-
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. 7. 2016 
Daň z přidané hodnoty
-
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
- kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

1. 8. 2016 
Daň z příjmů
-
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

22. 8. 2016 
Daň z příjmů
-
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

22. 8. 2016 
Daň z přidané hodnoty
-
daňové přiznání a daň za červenec 2016
- souhrnné hlášení za červenec 2016
- kontrolní hlášení za červenec 2016